FOLK & TING INTRODUKSJON BAKGRUNN TAKK KONTAKT

Kunstprosjektet Folk&Ting viser fire små stykker med bilder, lyd og tekst fra samtidas Finnmark. Prosjektet tar utgangspunkt i Finnmarks dramatiske historie fra 2.verdenskrig, og spør: hva gjør krigserfaring med et folk? Merkes det også i dag? Eller ikke?

Prosjektet handler om Forholdet til tingene, og forholdet til folk som kommer utenfra. Rønning har intervjuet 18 mennesker i Vadsø og Hammerfest i løpet av høsten 2008.

Prosjektet er en del av Museale Forstyrrelser, ved Norsk Kulturråd – for Gjenreisningsmuseet.

Lenker:
www.gjenreisningsmuseet.no

http://www.kulturrad.no/fagomrader/
forsoksvirsomhet/museale-forstyrrelser/

www.bcr.nu