FOLK & TING INTRODUKSJON BAKGRUNN TAKK KONTAKT
Kunstprosjektet Folk&Ting viser fire små stykker med bilder, lyd og tekst fra samtidas Finnmark. Kunstprosjektet starter der denne teksten slutter.

> les mer...